• Art. 243. - Masa układow...
  03.10.2022

Art. 243. Prawo restrukt.


Masa układowa dłużnika będącego stroną umowy o subpartycypację

1.
W skład masy układowej dłużnika będącego stroną umowy o subpartycypację, o której mowa w art. 183 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz sekurytyzacyjny ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U.z 2021 r. poz. 605), nie wchodzą wierzytelności będące przedmiotem tej umowy.
2.
Fundusz sekurytyzacyjny wstępuje w prawa dłużnika z tytułu wierzytelności podlegających wyłączeniu oraz zabezpieczeń tych wierzytelności.
3.
Dłużnik lub zarządca przekazuje funduszowi sekurytyzacyjnemu świadczenia otrzymane od dłużników z tytułu wierzytelności, o których mowa w ust. 1, oraz z tytułu zabezpieczeń tych wierzytelności.
Art. 243. Masa układowa dłużnika będącego stroną umowy o ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...