• Art. 249. - Odpowiednie ...
  03.10.2022

Art. 249. Prawo restrukt.


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do przedmiotów objętych umową przeniesienia praw

Do przedmiotów objętych umową przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa zawartą w celu zabezpieczenia wierzytelności oraz zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej na rzecz sprzedającego oraz do zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności przepisy niniejszej ustawy dotyczące zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem stosuje się odpowiednio.
Art. 249. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do prze... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...