• Art. 292. - Obowiązki dł...
  03.10.2022

Art. 292. Prawo restrukt.


Obowiązki dłużnika, któremu sąd zezwolił na wykonywanie zarządu nad przedsiębiorstwem

W przypadku udzielenia dłużnikowi zezwolenia, o którym mowa w art. 288 postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego ust. 3, jeżeli sąd nie nałoży na dłużnika dalej idących obowiązków, dłużnik udziela sędziemu-komisarzowi i zarządcy wszelkich potrzebnych wyjaśnień, udostępnia dokumenty dotyczące jego przedsiębiorstwa i majątku oraz umożliwia zarządcy zapoznanie się z przedsiębiorstwem dłużnika, w szczególności z jego księgami rachunkowymi.
Art. 292. Obowiązki dłużnika, któremu sąd zezwolił na wyk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...