• Art. 366. - Umieszczanie...
  30.09.2023

Art. 366. Prawo restrukt.


Umieszczanie obligatariuszy w spisie wierzytelności

1.
Nadzorca sądowy albo zarządca umieszcza w spisie wierzytelności obligatariuszy łącznie, wskazując sumę:
1)
nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
2)
obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
2.
W spisie wierzytelności wymienia się składniki majątku emitenta, na których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe praw obligatariuszy, i wskazuje, w jakiej wysokości obligatariusze prawdopodobnie nie zostaną zaspokojeni z przedmiotu zabezpieczenia.
Art. 366. Umieszczanie obligatariuszy w spisie wierzyteln... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...