• Art. 75. - Kurator dla w...
  25.06.2024

Art. 75. Prawo restrukt.


Kurator dla wierzyciela

1.
Jeżeli wierzyciel nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów wierzyciela będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz może, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia postępowania, ustanowić dla niego kuratora, który działa za wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jeżeli dla wierzyciela ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 ustanowienie kuratora dla osoby prawnej § 1 Kodeksu cywilnego, tego kuratora powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.
2.
Przepisy art. 68 kurator dla dłużnika ust. 2–4, art. 69 wynagrodzenie kuratora i art. 70 wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług stosuje się odpowiednio.
3.
Koszty działania kuratora obciążają wierzyciela. Przepis art. 71 obciążenie kosztami działania kuratora zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
Art. 75. Kurator dla wierzyciela - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...