• Prawo restrukturyzacyjne
  26.05.2024

Prawo restrukturyzacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2022.0.2309 t.j. - Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne

DZIAŁ III. Przepis końcowy

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
1)
art. 5 uchylony, który wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2018 r.;
2)
art. 148 wyłączenie obowiązku notyfikacji komisji Europejskiej pomocy publicznej na restrukturyzację i art. 149 udzielanie pomocy publicznej na restrukturyzację nie podlegającej notyfikacji Komisji Europejskiej, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
3)
art. 428 zmiana ustawy − Prawo upadłościowe i naprawcze pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227 wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 15.05.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 978]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...