• Prawo restrukturyzacyjne
  24.07.2024

Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika

Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sanacyjną.
W postępowaniu sanacyjnym przepisy art 242−246 stosuje się odpowiednio.
1.
Skład masy sanacyjnej ustala zarządca.
2.
Do ustalenia składu masy sanacyjnej przepisy art. 274 ustalanie składu masy układowej ust. 1 i art. 275 spis inwentarza stosuje się odpowiednio.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...