• Art. 5. Pr. Spółdz. - Ele...
  04.03.2024

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2021.0.648 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Art. 5. Pr. Spółdz.


Elementy statutu spółdzielni

§ 1.
Statut spółdzielni powinien określać:
1)
oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej siedziby;
2)
przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony;
3)
wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę;
4)
prawa i obowiązki członków;
5)
zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;
6)
zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
7)
zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;
8)
zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.
§ 2.
Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.
Art. 5. Elementy statutu spółdzielni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...