• Prawo spółdzielcze
  25.05.2024

Oddział 4. Dochodzenie i ochrona roszczeń z tytułu pracy

Roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę członek może dochodzić w drodze sądowej bez wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego.
Porównania: 1
Roszczenia członka i domownika z tytułu wykonywanej pracy przedawniają się z upływem lat trzech od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
Porównania: 1
Wynagrodzenia członka i domownika za pracę korzystają z takiej samej ochrony, jaką prawo zapewnia wynagrodzeniu pracownika.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...