• Prawo spółdzielcze
  21.05.2024

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2024.0.593 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących

W Kodeksie cywilnym wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W Kodeksie postępowania cywilnego wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. poz. 151 i z 1975 r. poz. 91): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...