• Art. 11. pr. telek. - Zaś...
  30.09.2023

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.1648 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 11. prawo telekom.


Zaświadczenie o wpisie do rejestru

1.
Prezes UKE w terminie 7 dni od dnia dokonania wpisu, wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru, zwane dalej "zaświadczeniem".
2.
Zaświadczenie powinno zawierać:
1)
numer z rejestru;
2)
dane, o których mowa w art. 10 wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, ust. 13 pkt 2 i 3;
3)
informację o prawach przysługujących przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu na podstawie ustawy.
3.
W przypadku gdy dane zawarte w zaświadczeniu różnią się od danych zawartych w rejestrze, przyjmuje się, że wiążący charakter mają dane zawarte w rejestrze.
4.
Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.
Art. 11. Zaświadczenie o wpisie do rejestru - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...