• Art. 115[1]. - Ogranicze...
  26.02.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 1151. prawo telekom.


Ograniczenie sposobu wykorzystywania częstotliwości

1.
Prezes UKE może określić w rezerwacji częstotliwości ograniczenie sposobu wykorzystywania objętych nią częstotliwości, o którym mowa w art. 115 informacje zawarte w rezerwacji częstotliwości, ust. 2 pkt 5 lit. a, w przypadku gdy wprowadzenie takiego ograniczenia jest uzasadnione koniecznością:
1)
uniknięcia szkodliwych zaburzeń elektromagnetycznych lub szkodliwych zakłóceń;
2)
ochrony ludności przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych;
3)
zapewnienia odpowiedniej jakości technicznej usługi;
4)
zapewnienia jak najszerszego współużytkowania częstotliwości;
5)
zagwarantowania efektywnego wykorzystania częstotliwości;
6)
zapewnienia realizacji celu leżącego w interesie publicznym, w szczególności takiego jak:
a) ochrona życia i zdrowia ludzi,
b) wspieranie spójności społecznej, regionalnej lub terytorialnej,
c) unikanie nieefektywnego wykorzystywania częstotliwości,
d) promowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz pluralizmu mediów, w szczególności poprzez świadczenie nadawczych usług radiowych i telewizyjnych.
2.
Ograniczenie, o którym mowa w art. 115 informacje zawarte w rezerwacji częstotliwości, ust. 2 pkt 5 lit. b, Prezes UKE może określić w przypadku, gdy wprowadzenie takiego ograniczenia jest uzasadnione koniecznością realizacji celu leżącego w interesie publicznym, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
3.
Ograniczenie, o którym mowa w art. 115 informacje zawarte w rezerwacji częstotliwości, ust. 2 pkt 5 lit. c, Prezes UKE może określić w przypadku, gdy jest to uzasadnione koniecznością ochrony usług związanych z zapewnieniem ochrony życia i zdrowia ludzi.
4.
Do decyzji o rezerwacji częstotliwości w zakresie ograniczenia sposobu wykorzystywania częstotliwości objętych rezerwacją, o których mowa w art. 115 informacje zawarte w rezerwacji częstotliwości, ust. 2 pkt 5, stosuje się przepisy o postępowaniu konsultacyjnym. W przypadku przetargu, aukcji albo konkursu przepis stosuje się do projektu decyzji.
Art. 1151. Ograniczenie sposobu wykorzystywani... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...