• Art. 131c. - Warunki dos...
  28.09.2023

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 28.09.2023

Dz.U.2022.0.1648 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 131c. prawo telekom.


Warunki dostępu do multipleksu i związanej z tym współpracy

1.
Operator multipleksu i nadawca ustalają warunki dostępu do multipleksu i związanej z tym współpracy w umowie o dostępie do multipleksu, zawartej na piśmie.
2.
W umowie o dostępie do multipleksu operator multipleksu zobowiązuje się do zapewnienia nadawcy dostępu do multipleksu za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków z tytułu świadczenia usługi transmisji sygnału multipleksu, a nadawca zobowiązuje się do współdziałania z operatorem multipleksu, w szczególności przez udostępnienie swojego programu telewizyjnego.
3.
Umowa o dostępie do multipleksu powinna zawierać postanowienia dotyczące co najmniej:
1)
warunków technicznych dostępu do multipleksu;
2)
rozliczeń z tytułu zapewnienia dostępu do multipleksu;
3)
postępowania w przypadku zmiany treści umowy;
4)
warunków rozwiązania umowy;
5)
okresu obowiązywania umowy;
6)
sposobu i wysokości wynagrodzenia operatora multipleksu;
7)
wykazu dokumentów, jakie strony umowy są obowiązane uzyskać lub dostarczyć w celu realizacji umowy, wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić.
Art. 131c. Warunki dostępu do multipleksu i związanej z t... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...