• Art. 192a. - Badanie spo...
  23.04.2024
Obserwuj akt

Art. 192a. prawo telekom.


Badanie społeczne zapotrzebowania na usługi powszechne

1.
Prezes UKE, co najmniej raz na 4 lata, przeprowadza badanie społeczne zapotrzebowania na
usługi powszechne w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, obejmujące w szczególności
badanie:
1)
środowiska technologicznego, ekonomicznego i społecznego oraz związanych z tym potrzeb korzystających
z usług powszechnych;
2)
sposobu wypełniania przez operatora wyznaczonego obowiązku zapewnienia dostępności i jakości usług powszechnych.
2.
Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw łączności oraz zamieszcza na stronie podmiotowej BIP UKE.
Art. 192a. Badanie społeczne zapotrzebowania na usługi po... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...