• Art. 203. pr. telek. - Na...
  15.04.2024
Obserwuj akt

Art. 203. prawo telekom.


Nakaz wstrzymania używania lub obsługiwania urządzenia radiowego

1.
W przypadku stwierdzenia używania urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia, decyzji, o której mowa w art. 144a czasowe używanie urządzenia radiowego i 144b lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 144c wpis do rejestru urządzeń radiowych bez pozwolenia ust. 1, lub obsługiwania tego urządzenia przez osobę nieuprawnioną, Prezes UKE wydaje użytkownikowi urządzenia decyzję zakazującą używania lub obsługiwania urządzenia radiowego przez osobę nieuprawnioną. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
2.
Decyzja, o której mowa w ust. 1, może zawierać postanowienie o zabezpieczeniu urządzenia radiowego przed dalszym używaniem lub obsługą albo o przejęciu urządzenia do depozytu.
3.
Prezes UKE uchyla postanowienie o zabezpieczeniu urządzenia radiowego wydane w związku z:
1)
brakiem pozwolenia - z dniem wydania użytkownikowi pozwolenia, chyba że sąd orzekł przepadek urządzenia;
2)
jego obsługą przez osobę nieuprawnioną - niezwłocznie po udokumentowaniu, że osoba obsługująca urządzenie radiowe posiada wymagane świadectwo operatora urządzeń radiowych;
3)
brakiem decyzji, o której mowa w art. 144a czasowe używanie urządzenia radiowego i art. 144b zezwolenie na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego – z dniem wydania użytkownikowi decyzji, chyba że sąd orzekł przepadek urządzenia;
4)
brakiem wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 144c wpis do rejestru urządzeń radiowych bez pozwolenia ust. 1 – z dniem wpisania urządzenia radiowego do rejestru.
4.
Urządzenie radiowe przyjęte do depozytu z powodu:
1)
braku pozwolenia - jest zwracane użytkownikowi po wydaniu mu pozwolenia, chyba że sąd orzekł przepadek urządzenia;
2)
obsługi przez osobę nieuprawnioną - jest zwracane użytkownikowi niezwłocznie po udokumentowaniu, że osoba obsługująca urządzenie radiowe posiada wymagane świadectwo operatora urządzeń radiowych;
3)
braku decyzji, o której mowa w art. 144a czasowe używanie urządzenia radiowego i art. 144b zezwolenie na czasowe używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego – jest zwracane użytkownikowi niezwłocznie po wydaniu decyzji, chyba że sąd orzekł przepadek urządzenia;
4)
braku wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 144c wpis do rejestru urządzeń radiowych bez pozwolenia ust. 1 – jest zwracane użytkownikowi niezwłocznie po dokonaniu wpisu urządzenia radiowego do rejestru.
5.
W przypadku wydania wymaganego pozwolenia, decyzja, o której mowa w art. 203 nakaz wstrzymania używania lub obsługiwania urządzenia radiowego ust. 1, wydana na skutek braku wymaganego pozwolenia wygasa.
Art. 203. Nakaz wstrzymania używania lub obsługiwania urz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...