• Art. 210a. - Niedopełnie...
  02.02.2023

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 02.02.2023

Dz.U.2022.0.1648 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 210a. prawo telekom.


Niedopełnienie obowiązków określonych w ustawie

1.
Kto nie wypełnia obowiązku:
1)
wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków ochrony, o których mowa w art. 1741 obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
2)
informacyjnego, względem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 174a naruszenie danych osobowych ust. 1,
3)
informacyjnego, względem abonenta lub użytkownika końcowego, o którym mowa w art. 174a naruszenie danych osobowych ust. 3,
4)
prowadzenia rejestru naruszeń danych osobowych, o którym mowa w art. 174d rejestr naruszeń danych osobowych ust. 1
- podlega karze pieniężnej nakładanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wysokości do 3% przychodu ukaranego podmiotu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym.
2.
Do kar nakładanych na podstawie ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 209 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 1a–3 oraz art. 210 nakładanie kar pieniężnych. Uprawnienia Prezesa UKE określone w tych przepisach przysługują Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Art. 210a. Niedopełnienie obowiązków określonych w ustawie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...