• Art. 25a. pr. telek. - Pr...
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 25a. prawo telekom.


Przedsiębiorca zajmujący znaczącą pozycję rynkową lub kolektywną pozycję znaczącą

1.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny zajmuje znaczącą pozycję rynkową, jeżeli na rynku właściwym samodzielnie posiada pozycję ekonomiczną odpowiadającą dominacji w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.
2.
Prezes UKE przy ocenie pozycji rynkowej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rynku właściwym bierze pod uwagę kryteria wymienione w wytycznych Komisji, o których mowa w art. 19 uwzględnianie wytycznych i stanowiska Komisji Europejskiej, ust. 3.
3.
Dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywną pozycję znaczącą, jeżeli nawet przy braku powiązań organizacyjnych lub innych związków między nimi posiadają na rynku właściwym pozycję ekonomiczną odpowiadającą dominacji w rozumieniu przepisów prawa wspólnotowego.
4.
Prezes UKE przy ustalaniu, czy dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych zajmuje kolektywną znaczącą pozycję na rynku właściwym ocenia cechy rynku właściwego, w szczególności udział przedsiębiorców w tym rynku oraz jego przejrzystość.
5.
Jeżeli ocena nie wskazuje na brak kolektywnej pozycji znaczącej dwóch lub więcej przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
dodatkowo stosuje się w szczególności następujące kryteria:
1)
niską elastyczność popytu,
2)
podobne udziały w rynku,
3)
wysokie prawne lub ekonomiczne bariery dostępu do rynku,
4)
integrację pionową, której towarzyszy zbiorowa odmowa dostaw,
5)
brak równoważącej siły nabywczej,
6)
brak potencjalnej konkurencji
– które nie muszą być spełnione łącznie.
Art. 25a. Przedsiębiorca zajmujący znaczącą pozycję rynko... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...