• Art. 46. pr. telek. - Obo...
  24.05.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 46. prawo telekom.


Obowiązki przedsiębiorcy o znaczącej pozycji rynkowej na rynku usług detalicznych

1.
Jeżeli w wyniku analizy przeprowadzonej zgodnie z art. 21 analiza rynku w zakresie wyrobów i usług telekomunikacyjnych Prezes UKE stwierdzi, że:
1)
dany rynek detaliczny nie jest skutecznie konkurencyjny,
2)
obowiązki, o których mowa w art 34-40, art. 42 projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym, art. 44 inne obowiązki w zakresie dostępu telekomunikacyjnego i art. 45 obowiązki regulacyjne niezbędne do zapewnienia użytkownikom końcowym komunikowania się z użytkownikami innego przedsiębiorcy nie doprowadziłyby do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 189 organy administracji łączności ust. 2,
3)
realizacja uprawnienia abonenta, o którym mowa w art. 72 wybór dostawcy usług ust. 1, nie doprowadziłaby do osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 1 zakres przedmiotowy ustawy ust. 2 pkt 4, i nie spełnia celów, o których mowa w art. 189 organy administracji łączności ust. 2
- nakłada co najmniej jeden z obowiązków, o których mowa w ust. 2, na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na danym rynku detalicznym.
2.
Prezes UKE w celu ochrony użytkownika końcowego może, w drodze decyzji, nałożyć na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na rynku usług detalicznych następujące obowiązki:
1)
nieustalania zawyżonych cen usług;
2)
nieutrudniania wejścia na rynek innym przedsiębiorcom;
3)
nieograniczania konkurencji poprzez ustalanie cen usług zaniżonych w stosunku do kosztów ich świadczenia;
4)
niestosowania nieuzasadnionych preferencji dla określonych użytkowników końcowych, z wyłączeniem przewidzianych w ustawie;
5)
niezobowiązywania użytkownika końcowego do korzystania z usług, które są dla niego zbędne.
3.
W decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE może w szczególności:
1)
określić maksymalne ceny usług albo
2)
określić wymagany przedział cen usług ustalony na podstawie cen stosowanych na porównywalnych rynkach państw członkowskich, albo
3)
nałożyć obowiązek:
a) prowadzenia rachunkowości regulacyjnej zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa UKE instrukcją lub
b) prowadzenia kalkulacji kosztów usług zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UKE opisem kalkulacji kosztów, lub
c) określania cen usług na podstawie kosztów ich świadczenia, lub
4)
nałożyć obowiązek przedstawiania do zatwierdzenia cennika lub regulaminu świadczenia usług.
4.
Prezes UKE w decyzji nakładającej obowiązek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b, określi sposoby kalkulacji kosztów usług świadczonych na danym rynku detalicznym, jakie powinien stosować przedsiębiorca telekomunikacyjny, na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w art. 51 rozporządzenie w sprawie kalkulacji kosztów, aktualizacji wycen, opisu kalkulacji.
Art. 46. Obowiązki przedsiębiorcy o znaczącej pozycji ryn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 7 Porównania: 1 Przypisy: 4
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...