• Art. 6. pr. telek. - Obow...
  23.05.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 6. prawo telekom.


Obowiązek udzielania informacji Prezesowi UKE

1.
Przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, który uzyskał pozwolenie radiowe, o którym mowa w art. 143 tryb wydawania pozwolenia radiowego ust. 1, rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych lub przydział numeracji, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 4 wyłączenie obowiązku posiadania pozwolenia radiowego, jest obowiązany do przekazywania na żądanie Prezesa UKE informacji niezbędnych do wykonywania przez Prezesa UKE jego uprawnień i obowiązków, określonych w art. 192 zakres działania Prezesa UKE ust. 1.
2.
Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być proporcjonalne do celu, jakiemu ma służyć, oraz zawierać:
1)
wskazanie przedsiębiorcy lub podmiotu, o którym mowa w ust. 1;
2)
datę;
3)
wskazanie żądanych informacji oraz okresu, którego dotyczą;
4)
wskazanie celu, jakiemu informacje mają służyć;
5)
wskazanie terminu przekazania informacji adekwatnego do zakresu tego żądania, nie krótszego niż 7 dni;
6)
uzasadnienie;
7)
pouczenie o zagrożeniu karą, o której mowa w art. 209 odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy ust. 1.
3.
Prezes UKE może zastosować do pozyskania informacji, o których mowa w ust. 1, opracowane przez siebie formularze, dążąc do ujednolicenia i zapewnienia spójności pozyskanych danych.
Art. 6. Obowiązek udzielania informacji Prezesowi UKE - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...