• Art. 64b. - Niedopuszcza...
  03.10.2023
Obserwuj akt

Art. 64b. prawo telekom.


Niedopuszczalność żądania opłaty za usługę o podwyższonej opłacie

W przypadku zrealizowania usługi o podwyższonej opłacie z naruszeniem obowiązków, o których mowa w art. 64 obowiązki informacyjne dostawcy usługi o podwyższonej opłacie ust. 1, 4–5c i 7 oraz art. 64a obowiązki dostawcy publicznie dostępnej usługi telekomunikacyjnej, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie może żądać od abonenta zapłaty za tę usługę.
Art. 64b. Niedopuszczalność żądania opłaty za usługę o po... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...