• Art. 85. pr. telek. - Ter...
  30.09.2023

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2022.0.1648 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Art. 85. prawo telekom.


Termin i okres świadczenia usługi powszechnej

1.
W decyzjach, o których mowa w art. 82 konkurs na świadczenie usługi powszechnej ust. 4 i art. 83 brak ofert na świadczenie usługi powszechnej, Prezes UKE określa w szczególności:
1)
usługę, o której mowa w art. 81 zestaw usług powszechnych ust. 3, do której świadczenia jest wyznaczony przedsiębiorca, oraz wymagania dotyczące świadczenia tej usługi, biorąc pod uwagę przepisy Unii Europejskiej dotyczące jakości usług;
2)
obszar, na którym ma być świadczona usługa, o której mowa w pkt 1;
3)
termin rozpoczęcia świadczenia usługi, o której mowa w pkt 1;
4)
okres świadczenia usługi, o której mowa w pkt 1;
5)
obowiązki przedsiębiorcy wyznaczonego dotyczące zakresu, formy, terminu i miejsca publikacji informacji dotyczących świadczenia usługi, o której mowa w pkt 1.
1a.
W decyzji, o której mowa w art. 82 konkurs na świadczenie usługi powszechnej ust. 4, Prezes UKE określa zaoferowany przez przedsiębiorcę wyznaczonego, prognozowany koszt netto świadczenia usługi, której świadczenie było przedmiotem konkursu.
2.
Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o postępowaniu konsultacyjnym.
Art. 85. Termin i okres świadczenia usługi powszechnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...