• Prawo telekomunikacyjne
  22.05.2024

Prawo telekomunikacyjne

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.34 t.j. - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne

Obserwuj akt

Rozdział 3. Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. poz. 852, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 25 ust. 5, art. 27 ust. 3, art 30-33, art. 112 ust. 5 i 6, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2004 r.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 81 zestaw usług powszechnych ust. 5, art. 100 uchylony, art. 118 ogłoszenie o przetargu, aukcji lub konkursie, warunki uczestnictwa ust. 7, art. 150 tryb wydania świadectwa operatora urządzeń radiowych ust. 3, art. 180 blokowanie połączeń, przekazanie informacji identyfikujących skradzione urządzenia ust. 2 i art. 183 opłata telekomunikacyjna-185, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 03.08.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. poz. 1800]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...