• Art. 223. Pr. up. - Niemo...
  30.09.2023

Art. 223. Pr. upadłościowe


Niemożność wniesienia skargi kasacyjnej

1.
Od postanowień sądu drugiej instancji skarga kasacyjna nie przysługuje, chyba że ustawa przewiduje inaczej.
2.
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.
Art. 223. Niemożność wniesienia skargi kasacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...