• Art. 231. Pr. up. - Pokry...
  29.09.2023

Art. 231. Pr. upadłościowe


Pokrywanie kosztów postępowania upadłościowego

1.
(uchylony)
2.
Niezaspokojone z masy upadłości zobowiązania, o których mowa w art. 230 koszty postępowania upadłościowego, po zakończeniu postępowania upadłościowego ponosi upadły. W przypadku uchylenia postępowania upadłościowego sędzia-komisarz może zwolnić upadłego od ponoszenia kosztów sądowych.
3.
Na postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie kosztów przysługuje zażalenie.
Art. 231. Pokrywanie kosztów postępowania upadłościowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...