• Art. 245. Pr. up. - Eleme...
  29.05.2024

Art. 245. Pr. upadłościowe


Elementy listy wierzytelności

1.
Na liście wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach:
1)
liczbę porządkową;
2)
imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oraz firmę, pod którą działa wierzyciel będący przedsiębiorcą, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz NIP, jeżeli wierzyciel ma taki numer;
3)
sumę każdej wierzytelności podlegającej uznaniu;
4)
kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu;
5)
informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
6)
informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku;
7)
(uchylony)
8)
uzasadnienie odmowy uznania zgłoszonej wierzytelności.
9)
(uchylony)
1a.
Przez inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się dane, o których mowa w art. 22 wymogi wniosku o ogłoszenie upadłości ust. 4.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Syndyk załącza do listy wierzytelności oświadczenie upadłego i podane przez niego uzasadnienie, jeżeli upadły złożył takie oświadczenie, albo wzmiankę, że upadły oświadczenia takiego nie złożył i z jakiej przyczyny.
5.
(uchylony)
Art. 245. Elementy listy wierzytelności - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...