• Art. 316. Pr. up. - Sprze...
  02.10.2023

Art. 316. Pr. upadłościowe


Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego

1.
Przedsiębiorstwo upadłego powinno być sprzedane jako całość, chyba że nie jest to możliwe.
2.
Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego może być, po wyrażeniu zgody przez sędziego-komisarza, poprzedzona umową dzierżawy na czas określony z prawem pierwokupu, jeżeli przemawiają za tym względy ekonomiczne.
3.
(uchylony)
4.
O sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego obwieszcza się.
Art. 316. Sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...