• Art. 324. Pr. up. - Pierw...
  03.10.2023

Art. 324. Pr. upadłościowe


Pierwszeństwo w nabyciu przedsiębiorstwa upadłego

1.
Jeżeli rada wierzycieli udzieliła zezwolenia, o którym mowa w art. 206 czynności wymagające zezwolenia rady wierzycieli ust. 1 pkt 3, spółka z udziałem ponad połowy pracowników upadłego będącego spółką handlową z udziałem Skarbu Państwa ma pierwszeństwo w nabyciu przedsiębiorstwa upadłego albo jego zorganizowanej części nadającej się do prowadzenia działalności gospodarczej.
2.
Syndyk w pierwszej kolejności składa ofertę sprzedaży spółce pracowniczej, o której mowa w ust. 1.
Art. 324. Pierwszeństwo w nabyciu przedsiębiorstwa upadłego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...