• Art. 370e. - Uchylenie p...
  25.05.2024

Art. 370e. Pr. upadłościowe


Uchylenie planu spłaty wierzycieli

1.
W przypadku niewykonywania przez upadłego obowiązków ustalonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela uchyla plan spłaty wierzycieli po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub umorzenie pozostałej części zobowiązań upadłego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli upadły:
1)
nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli zgodnie z art. 370c niedopuszczalność niektórych czynności w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli ust. 4;
2)
w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe, o których mowa w art. 370c niedopuszczalność niektórych czynności w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli ust. 4;
3)
dokonał czynności prawnej, o której mowa w art. 370c niedopuszczalność niektórych czynności w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli ust. 2, bez zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;
4)
ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.
3.
W przypadku uchylenia planu spłaty zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.
4.
Przepis art. 370d zmiana planu spłaty wierzycieli ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 370e. Uchylenie planu spłaty wierzycieli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...