• Art. 38a. - Wymóg uzyska...
  30.09.2023

Art. 38a. Pr. upadłościowe


Wymóg uzyskania zgody tymczasowego nadzorcy sądowego

Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
Art. 38a. Wymóg uzyskania zgody tymczasowego nadzorcy sąd... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...