• Art. 416. Pr. up. - Współ...
  29.09.2023

Art. 416. Pr. upadłościowe


Współpraca sądu i sędziego-komisarza z sądem zagranicznym i zarządcą zagranicznym

W ramach współpracy z sądem zagranicznym i zarządcą zagranicznym sąd i sędzia-komisarz mogą podejmować działania, które zapewniają sprawne prowadzenie postępowań upadłościowych, a w szczególności przekazywać oraz zwracać się o informacje:
1)
dotyczące majątku upadłego i miejsca jego położenia, jak również informacje dotyczące postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi dotyczących upadłego;
2)
o sposobie zabezpieczenia i likwidacji majątku upadłego;
3)
o zaspokojeniu poszczególnych wierzycieli.
Art. 416. Współpraca sądu i sędziego-komisarza z sądem za... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...