• Art. 437. Pr. up. - Nabyc...
  29.09.2023

Art. 437. Pr. upadłościowe


Nabycie przedsiębiorstwa bankowego przez inne banki

1.
(uchylony)
2.
Warunki nabycia przedsiębiorstwa bankowego przez inne banki oraz termin składania ofert określa sędzia-komisarz, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
3.
Postanowienie zatwierdzające wybór oferty sędzia-komisarz wydaje po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
4.
Przepisów art 56a–56h nie stosuje się.
Art. 437. Nabycie przedsiębiorstwa bankowego przez inne b... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...