• Art. 491[20]. - Uchyleni...
  20.05.2024

Art. 49120. Pr. upadłościowe


Uchylenie planu spłaty wierzycieli

1.
W razie niewykonywania przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd z urzędu albo na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego i wierzycieli objętych planem spłaty wierzycieli, uchyla plan spłaty wierzycieli, chyba że uchybienie obowiązkom jest nieznaczne lub dalsze wykonywanie planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy upadły:
1)
nie złożył w terminie sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli zgodnie z art. 49118 ograniczenie upadłego w czynnościach prawnych ust. 3;
2)
w sprawozdaniu z wykonania planu spłaty wierzycieli zataił osiągnięte przychody lub nabyte składniki majątkowe, o których mowa w art. 49118 ograniczenie upadłego w czynnościach prawnych ust. 3;
3)
dokonał czynności prawnej, o której mowa w art. 49118 ograniczenie upadłego w czynnościach prawnych ust. 1, bez uzyskania zgody sądu albo czynność ta nie została przez sąd zatwierdzona;
4)
ukrywał majątek lub czynność prawna upadłego została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.
3.
W razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu.
4.
Przepis art. 49119 zmiana lub uchylenie planu spłaty wierzycieli ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 49120. Uchylenie planu spłaty wierzycieli - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...