• Art. 491[29]. - Zaliczka...
  02.10.2023

Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze)

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2020.0.1228 t.j. - Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłosciowe i naprawcze)

Art. 49129. Pr. upadłościowe


Zaliczka na pokrycie kosztów postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli

Jednocześnie z otwarciem postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli sąd przyznaje nadzorcy sądowemu zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania o zawarcie układu oraz zarządza jej niezwłoczną wypłatę z zaliczki uiszczonej przez dłużnika.
Art. 49129. Zaliczka na pokrycie kosztów postę... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...