• Art. 58. Pr. up. - Stosow...
  29.09.2023

Art. 58. Pr. upadłościowe


Stosowanie wobec upadłego środków przymusu

1.
Jeżeli upadły ukrywa się lub ukrywa swój majątek, sędzia-komisarz może zastosować wobec niego środki przymusu określone w Kodeksie postępowania cywilnego dla egzekucji świadczeń niepieniężnych.
2.
Sędzia-komisarz może zastosować środki przymusu wobec upadłego, który uchybia swoim obowiązkom albo po ogłoszeniu upadłości dopuszcza się czynów mających na celu ukrycie majątku, obciążenie go pozornymi zobowiązaniami lub w jakikolwiek sposób utrudnia ustalenie składu masy upadłości.
3.
Sędzia-komisarz uchyli środki przymusu, gdy ustanie potrzeba ich stosowania.
4.
Na postanowienie w sprawie środków przymusu przysługuje zażalenie.
Art. 58. Stosowanie wobec upadłego środków przymusu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...