• Art. 63a. - Rozstrzygani...
  02.10.2023

Art. 63a. Pr. upadłościowe


Rozstrzyganie wątpliwości co do składu masy upadłości

Wątpliwości co do tego, które z przedmiotów należących do upadłego wchodzą w skład masy upadłości, rozstrzyga sędzia-komisarz na wniosek syndyka, upadłego lub wierzyciela. Na postanowienie sędziego-komisarza zażalenie przysługuje wnioskodawcy, upadłemu i wierzycielom.
Art. 63a. Rozstrzyganie wątpliwości co do składu masy upa... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...