• Art. 79. Pr. up. - Odpowi...
  03.10.2023

Art. 79. Pr. upadłościowe


Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do czynności podlegające ujawnieniu w księdze wieczystej

Przepisy art. 77 zwrot z masy upadłości świadczenia wzajemnego i art. 78 spełnienie świadczenie do rąk upadłego po obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości stosuje się również do czynności, które podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej i rejestrach, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Art. 79. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do czynn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...