• Art. 82. Pr. up. - Wykreś...
  02.10.2023

Art. 82. Pr. upadłościowe


Wykreślenie wpisu jako skutek naruszenia przepisu

Wpis w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem art. 81 obciążenie składników masy upadłości hipoteką lub zastawem podlega wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie.
Art. 82. Wykreślenie wpisu jako skutek naruszenia przepisu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...