• Prawo upadłościowe (poprz...
  19.04.2024

Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze)

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2020.0.1228 t.j. - Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłosciowe i naprawcze)

Tytuł II. Jurysdykcja krajowa

1.
Do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich należą sprawy upadłościowe, jeżeli w Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika.
2.
Sądom polskim przysługuje również jurysdykcja, jeżeli dłużnik prowadzi w Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą albo ma miejsce zamieszkania lub siedzibę albo majątek.
3.
Jeżeli jurysdykcja sądu polskiego jest wyłączna, postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego. W pozostałych przypadkach postępowanie upadłościowe ma charakter ubocznego postępowania upadłościowego.
Porównania: 1
W sprawach upadłościowych nie stosuje się przepisów dotyczących umów o jurysdykcję.
Porównania: 1
Ustanowienie przez sąd zagraniczny zarządcy zagranicznego do podejmowania czynności w Rzeczypospolitej Polskiej nie wyłącza jurysdykcji krajowej sądów polskich.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...