• Art. 255. wł. przemysł. -...
  24.02.2024

Prawo własności przemysłowej

Stan prawny aktualny na dzień: 24.02.2024

Dz.U.2023.0.1170 t.j. - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej

Art. 255. wł. przemysł.


Właściwość rzeczowa Urzędu Patentowego

1.
Urząd Patentowy - w trybie postępowania spornego - rozstrzyga sprawy o:
1)
unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
11)
unieważnienie patentu europejskiego, udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim;
12)
unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego;
13)
ograniczenie patentu w trakcie postępowania o unieważnienie patentu;
2)
stwierdzenie wygaśnięcia patentu na wynalazek dotyczący materiału biologicznego lub jego użycia, w przypadku określonym w art. 90 wygaśnięcie patentu ust. 1 pkt 4;
21)
stwierdzenie wygaśnięcia dodatkowego prawa ochronnego, w przypadkach określonych w art. 756 wygaśnięcie dodatkowego prawa ochronnego ust. 3;
3)
stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, w przypadkach określonych w art. 169 wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy c. d.;
31)
stwierdzenie wygaśnięcia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego w przypadkach określonych w art. 169 wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy c. d.;
32)
unieważnienie uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego wzoru przemysłowego;
4)
stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, w przypadku określonym w art. 192 wskazanie używania oznaczenia geograficznego ust. 1;
5)
stwierdzenie wygaśnięcia prawa z rejestracji topografii, w przypadkach określonych w art. 221 prawo z rejestracji topografii - odpowiednie stosowanie przepisów ust. 2;
6)
udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo topografii;
61)
udzielenie licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku, na który udzielono patentu w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim;
7)
zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej;
8)
stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego, w przypadku określonym w art. 188 zmiana warunków korzystania z oznaczenia geograficznego ust. 3.
9)
(uchylony)
2.
Sprawy, o których mowa w ust. 1, rozpatrują kolegia orzekające do spraw spornych.
3.
Do spraw rozpatrywanych przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania spraw. Urząd Patentowy dąży do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4.
Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.
Art. 255. Właściwość rzeczowa Urzędu Patentowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 11 Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...