• Art. 20. - Termin wydani...
  22.04.2024
Obserwuj akt

Art. 20. produkty biobójcze


Termin wydania pozwolenia na obrót

1.
Pozwolenie na obrót wydaje się w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku o wydanie tego pozwolenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 17 wniosek o wydanie pozwolenia na obrót ust. 2.
2.
Prezes Urzędu w uzasadnionych przypadkach może zażądać od wnioskodawcy wyjaśnień dotyczących dokumentacji lub jej uzupełnienia, w tym podania pełnego składu produktu biobójczego, z uwzględnieniem funkcji poszczególnych składników oraz przedstawienia wyników dodatkowych badań produktu biobójczego lub substancji czynnej wchodzącej w jego skład, jeżeli dokumentacja, o której mowa w art. 17 wniosek o wydanie pozwolenia na obrót ust. 2, nie jest wystarczająca do oceny produktu biobójczego w zakresie określonym w art. 19 warunki wydania pozwolenia na obrót.
3.
Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji produktu biobójczego lub złożenia wyjaśnień.
4.
Badania, o których mowa w ust. 2, są wykonywane na koszt wnioskodawcy.
Art. 20. Termin wydania pozwolenia na obrót - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...