• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  28.11.2021

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stan prawny aktualny na dzień: 28.11.2021

Dz.U.2003.120.1133 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Uchylony dnia: 2012-04-29
Dz.U. uchylający akt: 2011.232.1377

Rozdział 5. Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2003 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...