• § 1. - Odwołanie do usta...
  24.04.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2022.0.1679 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Obserwuj akt

§ 1 projekt budowlany


Odwołanie do ustawy – Prawo budowlane

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis osobisty, o którym mowa w art. 2 wyłączenie stosowania ustawy ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671);
2)
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
§ 1 Odwołanie do ustawy – Prawo budowlane - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...