• § 5. - Oprawiane element...
  24.04.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2022.0.1679 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Obserwuj akt

§ 5 projekt budowlany


Oprawiane elementy projektu budowlanego

1.
Oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:
1)
projekt zagospodarowania działki lub terenu;
2)
projekt architektoniczno-budowlany;
3)
projekt techniczny;
4)
załączniki projektu budowlanego:
a) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 pozwolenie na budowę ust. 2 pkt 1 ustawy,
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym mowa w art. 34 projekt budowlany ust. 3 pkt 4 ustawy – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej,
c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 podstawowe obowiązki projektanta ust. 1 pkt 1b ustawy.
1a.
W przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez oprawę należy rozumieć zapisanie w plikach komputerowych.
2.
Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego.
2a.
W przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez oprawę wielotomową należy rozumieć zapisanie w więcej niż jednym pliku komputerowym, przy czym każdy z plików stanowi osobny tom.
3.
Dopuszcza się wspólną oprawę elementów projektu budowlanego, z wyjątkiem objęcia wspólną oprawą projektu technicznego w postaci elektronicznej.
4.
W przypadku projektu budowlanego w postaci elektronicznej przez wspólną oprawę należy rozumieć zapisanie w jednym pliku, o którym mowa w § 2b ust. 1.
§ 5 Oprawiane elementy projektu budowlanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...