• § 7. - Projekt zagospoda...
  24.04.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stan prawny aktualny na dzień: 24.04.2024

Dz.U.2022.0.1679 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Obserwuj akt

§ 7 projekt budowlany


Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny

1.
Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny zawiera:
1)
stronę tytułową;
2)
spis treści;
3)
część opisową;
4)
część rysunkową.
1a.
Element projektu budowlanego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, zawiera:
1)
stronę tytułową;
2)
spis załączników;
3)
załączniki.
2.
Na stronie tytułowej zamieszcza się:
1)
nazwę elementu projektu budowlanego, którego ona dotyczy;
2)
informacje dotyczące zamierzenia budowlanego:
a) nazwę zamierzenia budowlanego,
b) adres i kategorię obiektu budowlanego,
c) identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany,
d) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3)
datę opracowania oraz imię, nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, która opracowała daną część projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu sporządzonego przez nią opracowania – w przypadku strony tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego;
4)
podpis osoby, o której mowa w pkt 3 – w przypadku strony tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego w postaci papierowej.
2a.
Jeżeli liczba działek ewidencyjnych, na których jest usytuowany obiekt budowlany, uniemożliwia sporządzenie strony tytułowej na jednej stronie formatu A4, dopuszcza się zamieszczenie identyfikatorów działek ewidencyjnych w postaci załącznika do strony tytułowej.
3.
Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny podlega sprawdzeniu, na stronie tytułowej zamieszcza się dodatkowo imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i – w przypadku projektu budowlanego w postaci papierowej – podpis projektanta sprawdzającego.
4.
Jeżeli liczba osób opracowujących i sprawdzających projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny uniemożliwia sporządzenie strony tytułowej na jednej stronie formatu A4, dopuszcza się zamieszczenie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 3, w postaci załącznika do strony tytułowej.
4a.
Osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 3 i ust. 3, biorąca udział w opracowaniu lub sprawdzeniu danej części projektu budowlanego w postaci elektronicznej w zakresie objętym plikiem komputerowym opatruje ten plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.
5.
Spis treści zawiera wyliczenie:
1)
zawartości części opisowej projektu,
2)
zawartości części rysunkowej projektu,
3)
dokumentów dołączonych do projektu
– wraz z numerami odpowiadających im stron.
6.
W przypadku oprawy wielotomowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego sporządza się stronę tytułową oraz spis treści oddzielnie dla każdego tomu, przy czym:
1)
na stronie tytułowej zamieszcza się dodatkowo numer tomu, którego ona dotyczy, wraz z informacją o łącznej liczbie tomów, na które dany element projektu budowlanego został podzielony;
2)
informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, zamieszcza się na stronie tytułowej pierwszego z tomów, na które dany element projektu budowlanego został podzielony.
7.
W przypadku wspólnego oprawienia elementów projektu budowlanego dopuszcza się:
1)
sporządzenie łącznego spisu treści zawierającego również spis załączników do tych elementów;
2)
zamieszczenie informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, na stronie tytułowej:
a) projektu zagospodarowania działki lub terenu albo
b) projektu architektoniczno-budowlanego, jeżeli sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagane.
8.
Łączny spis treści, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, nie obejmuje projektu technicznego.

§ 7 Projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...