• Art. 116a. - Współpraca ...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 116a. przec.praniu pienięd


Współpraca organów w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

1.
W celu wykonywania zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu organy, o których mowa w art. 105 podmioty uprawnione do dostępu informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora ust. 1 i 4 oraz w art. 130 kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1 lit. a i b, współpracują oraz wymieniają informacje lub dokumenty z właściwymi organami państw członkowskich. Wymiana informacji lub dokumentów przez organy, o których mowa w art. 105 podmioty uprawnione do dostępu informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora ust. 1 i 4, następuje zgodnie z przepisami odrębnymi określającymi sposób działania tych organów.
2.
Organy, o których mowa w art. 105 podmioty uprawnione do dostępu informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora ust. 1 i 4 oraz w art. 130 kontrola wykonywania obowiązków ustawowych przez instytucje obowiązane ust. 2 pkt 1 lit. a i b, nie mogą odmówić udostępniania informacji lub dokumentów na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy wniosek właściwego organu państwa członkowskiego:
1)
dotyczy realizacji obowiązku podatkowego;
2)
dotyczy tajemnicy prawnie chronionej, z wyjątkiem tajemnicy wynikającej z wykonywania zawodów, o których mowa w art. 2 instytucje obowiązane ust. 1 pkt 14;
3)
dotyczy prowadzonego postępowania, z wyjątkiem przypadku, gdy udostępnienie informacji lub dokumentów mogłoby utrudnić prowadzenie tego postępowania;
4)
został złożony przez organ, którego zakres zadań lub pozycja nie odpowiada zakresowi zadań lub pozycji organu, do którego ten wniosek został skierowany.
3.
Do wymiany informacji lub dokumentów, o których mowa w ust. 1, przepisów dotyczących tajemnic prawnie chronionych nie stosuje się, z wyjątkiem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Art. 116a. Współpraca organów w celu przeciwdziałania pra... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...