• Art. 116b. - Rejestr wni...
  21.04.2024
Obserwuj akt

Art. 116b. przec.praniu pienięd


Rejestr wniosków składanych do Generalnego Inspektora o udostępnienie informacji

1.
Generalny Inspektor prowadzi rejestr wniosków składanych na podstawie art. 105 podmioty uprawnione do dostępu informacji posiadanych przez Generalnego Inspektora ust. 1 i 4 oraz art. 115 wymiana informacji związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu ust. 1a.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
datę złożenia wniosku;
2)
nazwę i dane kontaktowe podmiotu składającego wniosek;
3)
imię i nazwisko osoby składającej wniosek;
4)
imię i nazwisko osoby będącej odbiorcą informacji, jeżeli dane te zostały wskazane we wniosku;
5)
oznaczenie postępowania, w związku z którym złożono wniosek;
6)
przedmiot wniosku;
7)
wskazanie daty oraz sposobu rozpatrzenia wniosku.
3.
Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 5 lat od dnia ich zarejestrowania i mogą być wykorzystane wyłącznie do celów weryfikacji zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
4.
Dane zgromadzone w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, są udostępniane do wglądu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na uzasadniony wniosek, w związku z weryfikacją zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem.
Art. 116b. Rejestr wniosków składanych do Generalnego Ins... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...