• Art. 11f. - Wynagrodzeni...
  04.12.2022
Obserwuj akt

Art. 11f. przec.praniu pienięd


Wynagrodzenie Generalnego Inspektora

1.
Prezes Rady Ministrów ustala wynagrodzenie zasadnicze Generalnemu Inspektorowi na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z tym że wynagrodzenie to nie może przekroczyć najwyższej kwoty miesięcznego wynagrodzenia ustalanej na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136).
2.
Do Generalnego Inspektora stosuje się odpowiednio przepisy art. 4 zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowisko państwowe, art. 5 prawo do wynagrodzenia po odwołaniu z kierowniczych stanowisk państwowych i art. 5b uprawnienie do lokalu na czas zajmowania stanowiska ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637 oraz z 2021 r. poz. 1834), a także art. 22 dodatek za wieloletnią pracę, art. 23 nagrody jubileuszowe, art. 26 uprawnienia urzędnika delegowanego i art. 28 odprawa emerytalna i odprawa rentowa ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537 oraz z 2021 r. poz. 2447 i 2448) oraz przepisy wydane na podstawie art. 24 zakładowy fundusz nagród ust. 2 tej ustawy.
Art. 11f. Wynagrodzenie Generalnego Inspektora - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...