• Art. 121. - Uprawnienie ...
  27.11.2022
Obserwuj akt

Art. 121. przec.praniu pienięd


Uprawnienie Komitetu do rekomendacji wpisania na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające

Komitet może rekomendować wpisanie na listę, o której mowa w art. 120 wpis na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające ust. 1:
1)
osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniają same lub wspólnie i w porozumieniu z inną osobą przestępstwo określone w art. 115 czyn zabroniony § 20, art. 120 stosowanie środków masowej zagłady, art. 121 wytwarzanie, gromadzenie i obrót środkami zakazanymi, art. 136 czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa, art. 166 piractwo, art. 167 umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji, art. 171 wytwarzanie lub obrót substancjami, materiałami i urządzeniami niebezpiecznymi, art. 252 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika, art. 255a rozpowszechnianie treści ułatwiających popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub art. 259a przekroczenie granicy RP w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny albo wykonanie takiego czynu polecają lub kierują popełnieniem go przez inną osobę albo podżegają do jego popełnienia lub ułatwiają jego popełnienie;
2)
podmiotów, które są własnością lub są kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pkt 1;
3)
osób lub podmiotów, które działają w imieniu lub pod kierunkiem osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, o którym mowa w pkt 1, albo podmiotów, o których mowa w pkt 2.
Art. 121. Uprawnienie Komitetu do rekomendacji wpisania n... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...