• Art. 129k. - Wykreślenie...
  27.02.2024
Obserwuj akt

Art. 129k. przec.praniu pienięd


Wykreślenie z rejestru działalności na rzecz spółek i trustów

Organ właściwy w sprawach rejestru działalności na rzecz spółek i trustów wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wykonujący działalność na rzecz spółek lub trustów z tego rejestru:
1)
na wniosek podmiotu wniesiony w formie elektronicznej;
2)
po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego;
3)
w przypadku stwierdzenia:
a) niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności na rzecz spółek lub trustów,
b) że podmiot złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 129f wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym;
4)
na wniosek Generalnego Inspektora po nałożeniu kary administracyjnej, o której mowa w art. 150 rodzaje kar administracyjnych ust. 1 pkt 2, w zakresie, w jakim nakazano zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności.
Art. 129k. Wykreślenie z rejestru działalności na rzecz s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...