• Art. 129w. - Wykreślenie...
  27.11.2022
Obserwuj akt

Art. 129w. przec.praniu pienięd


Wykreślenie z rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych

Organ właściwy w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wykonujący działalność w zakresie walut wirtualnych z tego rejestru:
1)
na wniosek podmiotu wniesiony w formie elektronicznej;
2)
po uzyskaniu informacji o wykreśleniu podmiotu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego;
3)
w przypadku stwierdzenia:
a) niespełniania przez podmiot warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności w zakresie walut wirtualnych,
b) że podmiot złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 129r wpis do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych ust. 2, niezgodne ze stanem faktycznym.
Art. 129w. Wykreślenie z rejestru działalności w zakresie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...